T: 0900 - 66 4 4444 lokaal tarief   Neem contact met mij opNeem contact met mij op        YouTube Facebook Blogger Twitter
Skip Navigation Linkshuizenpartner.nl > nieuws > woningmarkt solide

Nederlandse woningmarkt zo solide als een huis

Amersfoort, 11 april 2008 - Bron: Vereniging Eigen Huis

In de afgelopen jaren is door verschillende gerenommeerde instellingen een prijsdaling op de woningmarkt voorspeld als gevolg van een ‘luchtbel’ die is ontstaan in de prijsontwikkeling van woningen. Vereniging Eigen Huis merkt op dat deze voorspellingen tot op heden niet zijn uitgekomen. In alle gevallen betreft het een formeel wetenschappelijke benadering van de ontwikkelingen in de economie en op de woningmarkt die een onvoldoende weergave is van de werkelijkheid. De vele factoren die van invloed zijn op de ontwikkelingen op de woningmarkt worden in de gehanteerde rekenmodellen - zoals tot op heden is gebleken - onvoldoende tot uitdrukking gebracht.

Uit eigen onderzoek* constateert Vereniging Eigen Huis dat het vertrouwen dat consumenten hebben in de koopwoningenmarkt in de afgelopen jaren - ondanks de economische malaise - opvallend stabiel is gebleven. De algemene index van het consumentenvertrouwen zoals die door het CBS wordt weergegeven, staat hiermee in schril contrast. Het consumentenvertrouwen in de koopwoningenmarkt is in de afgelopen jaren vooral op peil gebleven als gevolg van de - historisch gezien - lage hypotheekrente. In het laatste halfjaar is gebleken dat ook het stabiele prijsniveau van woningen een belangrijke steunpilaar is voor het consumentenvertrouwen in de woningmarkt.

De hoogte van de hypotheekrente heeft rechtstreeks invloed op de financieringscapaciteit van consumenten. Bij een hogere rente kan minder geleend worden en dus minder betaald worden voor woningen. Uit verschillende betaalbaarheidsindexen - waaronder die van de NVM - blijkt dat het betaalbaarheidsprobleem zich vooral voordoet bij eenverdienende huishoudens die starter zijn op de woningmarkt. Voor de overige huishoudens (doorstromers en tweeverdieners) is het betaalbaarheidsprobleem er niet of is het probleem veel geringer.

De hypotheekrentestand is volgens Vereniging Eigen Huis van doorslaggevende betekenis voor de komende ontwikkelingen op de woningmarkt. De laatste krach op de woningmarkt deed zich circa 25 jaar geleden voor; daarbij liepen de hypotheekrentes op tot bijna 13% en daalden de huizenprijzen met circa 30%. In de huidige marktomstandigheden is het niet te verwachten dat de hypotheekrente een forse stijging laat zien. Wel kunnen er fluctuaties voorkomen en kan de rente iets oplopen als gevolg van toenemende inflatie. Ook een ernstige terugval in de economie - en als gevolg daarvan een terugval in de inkomens - kan serieuze gevolgen hebben voor de woningmarkt. Maar ook daarvan is vooralsnog geen sprake.

Vereniging Eigen Huis wijst erop dat Nederlandse woningmarkt zeer solide is dat alleen onder meer extreme omstandigheden een ernstige terugval in de ontwikkelingen is te verwachten. De vereniging wijst hierbij op de vele verschillende vormen van markttoezicht die in Nederland bestaan en die excessen - zoals die zich in de Verenigde Straten momenteel voordoen - onder normale omstandigheden onmogelijk maken. Het merendeel van de Nederlanders is niet overgefinancierd, heeft zijn hypotheekrente voor een langere periode vaststaan en wordt bij een eventuele rentestijging afgeschermd door de rentedempende werking van de hypotheekrenteaftrek en - indien van toepassing - door de rentedempende werking van zijn spaarhypotheek.

Gerelateerde links

Origineel artikel Vereniging Eigen Huis

Reactie op: Malaise onder de makelaars

 

 

 

 

 


Nieuwbouw loopt nog steeds achter ...Uit de media

Uit de media: RSS

Bekijk de Huizenpartner.nl RSS Feed
Skip Navigation Linkshuizenpartner.nl > nieuws > woningmarkt solide